DOG ordre SLT/115/2010

5 abril 2010

ORDRE SLT/115/2010, de 18 de febrer, per la qual es regulen determinats aspectes de les unitats hospitalàries especialitzades (UHE) en el diagnòstic i tractament de la ibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica.

Attachment: Document (307.62 kb)