Afibrocat
Search for:

COL.LECTIU RONDA

Des de fa més de 35 anys, el Col·lectiu Ronda es dedica a l’assessorament jurídic, laboral, econòmic i social, defensant els drets individuals i col·lectius de la ciutadania i fomentant el desenvolupament de models econòmics més justos i solidaris que els que se’n deriven de l’actual ordenament socioeconòmic.

FOMENT HORTENC

Una de les principals activitats és el teatre.
Però no tot és teatre al Foment. Des dels inicis, s’han dut a terme un gran nombre d’activitats diverses com ara concerts, l?esbart, exposicions, esports, balls, fotografia. Actualment, a més del teatre, hi ha el grup d’excursions, l?escola de teatre, balls i festes, billar i fultbol botons.

La seu de l’Entitat és al carrer:
Alt de Mariner, 15
Tel. 93 429 10 40
correu electrònic: fomenthortenc@terra.es