Afibrocat
Search for:

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ASSOCIACIÓ AFIBROCAT (ASSOCIACIÓ D’AJUDA PER LA FIBROMIÀLGIA DE CATALUNYA 2004) amb CIF G63366983 i domicili social situat en CARRER TOSSA, 13, LOCAL 2 08032, BARCELONA, amb la finalitat d’atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, ASSOCIACIÓ AFIBROCAT (ASSOCIACIÓ D’AJUDA PER LA FIBROMIÀLGIA DE CATALUNYA 2004) informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.
ASSOCIACIÓ AFIBROCAT (ASSOCIACIÓ D’AJUDA PER LA FIBROMIÀLGIA DE CATALUNYA 2004) informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ASSOCIACIÓ AFIBROCAT (ASSOCIACIÓ D’AJUDA PER LA FIBROMIÀLGIA DE CATALUNYA 2004) es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic afibrocat@hotmail.com.
L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic: afibrocat@hotmail.com.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.