Enquesta: “Els Pacients i les TIC en la cura de la seva salut”‏

El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, ens convida a  respondre l’enquesta “Els Pacients i les TIC en la cura de la seva salut”,  elaborada pels propis pacients en el marc del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya conjuntament amb la Fundació TicSalut, amb l’objectiu d’ identificar les necessitats dels usuaris en l’àmbit sanitari i potenciar les tecnologies que els siguin accessibles i útils.

L’enquesta està formada per trenta-sis preguntes repartides en sis blocs i el temps estimat de resposta és de 10 minuts. La podeu respondre en línia a través del web de  Canal Salut, fins el 30 de juny.