La Federació d’associacions de FM i SFC de Catalunya, col·labora en un estudi grafològic de la UAB

La direcció del Màster en Grafoanàlisi Europea i Diplomatures de Postgrau de Perit Cal·ligraf Judicial i Peritatge Grafopsicològic, de la Universitat Autònoma Barcelona (UAB) han demanat, a través de la Fundació FF, la nostra col·laboració per un estudi grafològic. La senyora Míriam Valldeperes i el senyor Josep Juan, que ja han acabat el Màster Europeu de grafopsicología i són professors de la UB i de la UAB, estan duent a terme un estudi de recerca sobre aspectes grafològics relacionats amb la fibromiàlgia, un treball d?interès en l?especialitat en Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense de la UAB.

Persones de diverses associacions que formen aquesta Federació, afectades per aquestes simptomatologies, han de contestar escrivint a mà algunes preguntes basades en les dificultats de l?activitat d?escriure (dolor, entumiment, esforç, rigidesa, pressió?) i els fan arribar, sempre que això és possible, mostres escripturals anteriors a la malaltia per poder fer una comparativa de com es degenera l?escriptura a mesura que la malaltia avança.

Nosaltres esperem que l?interès cap a aquestes malalties que demostren tant la senyora Valldeperes com el senyor Juan s?encomani en l?àmbit judicial i es tradueixi en una major comprensió de la nostra problemàtica, que bona falta ens fa.

Posted in El butlletí.

Tagged with fibromalgia, fibromiàlgia, grafoanàlisi, grafologia, grafologia forense, Peritatge Grafopsicològic.

By ff2cat? 11 setembre 2011