L’ICS millora l’atenció als afectats de fibromiàlgia

El mòdul d’Intel·ligència activa de l’ECAP dóna suport als professionals perquè puguin prendre les millors opcions assistencials per a les persones afectades per la malaltia, a partir de l’evidència científica

 

L’Estació clínica d’atenció primària (ECAP) de l’Institut Català de la Salut (ICS) ha incorporat una nova versió del Programa de fibromiàlgia, que facilita als professionals el diagnòstic d’aquesta malaltia crònica i permet millorar el seguiment de les persones afectades. El Programa forma part de la Intel·ligència activa, una aplicació de l’ECAP que dóna suport als professionals en la presa de decisions sobre cada pacient i problema de salut, a partir de les millors opcions assistencials basades en l’evidència científica.
L’eina està basada en la Guia de fibromiàlgia, publicada a 3Clics, un web desenvolupat per l’ICS i l’Institut d’Investigació d’Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP) que recull guies de pràctica clínica basades en l’evidència científica.
La nova versió del Programa de fibromiàlgia inclou una nova edició del qüestionari FIQ (sigla de Fybromialgia Impact Questionnaire), un instrument normalitzat que permet mesurar la situació i la capacitat funcional del pacient, a partir de diversos indicadors que fan referència a les seves funcions físiques, impacte laboral, estat anímic, grau de cansament, intensitat percebuda del dolor i estat general, entre d’altres. El Programa ofereix al professional l’aplicació d’altres instruments diagnòstics específics per a la fibromiàlgia i la determinació de marcadors biològics necessaris per al diagnòstic diferencial de la malaltia.
Encara avui el diagnòstic de la fibromiàlgia és objecte de controvèrsia, donat que no existeixen tests específics de laboratori ni proves d’imatge que permetin diagnosticar-la. Es tracta d’una malaltia aracteritzada pel dolor crònic, que es diagnostica a partir de l’exclusió d’altres afeccions. Se la classifica entre els anomenats trastorns funcionals de dolor central. Per poder-la diagnosticar, només serveix allò que explica el pacient a través de l’entrevista que realitzen els professionals a la consulta i de qüestionaris normalitzats, així com mitjançant la sensibilitat a la palpació de teixits tous que es troben en zones concretes del cos. Tot i així, diversos estudis han relacionat determinades alteracions neurològiques, hormonals i psiquiàtriques amb l’aparició i la progressió de la malaltia.
La prevalença de la fibromiàlgia en la població espanyola més gran de 20 anys és del 2,37%. Afecta sobretot les dones (per cada home afectat, n’hi ha 21 dones), especialment a partir de la cinquena dècada de la vida.