Afibrocat
Search for:

Protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ASSOCIACIÓ AFIBROCAT (ASSOCIACIÓ D’AJUDA PER LA FIBROMIÀLGIA DE CATALUNYA 2004) amb CIF G63366983 i domicili social situat en CARRER TOSSA, 13, LOCAL 2 08032, BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, ASSOCIACIÓ AFIBROCAT (ASSOCIACIÓ D’AJUDA PER LA FIBROMIÀLGIA DE CATALUNYA 2004) informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.
ASSOCIACIÓ AFIBROCAT (ASSOCIACIÓ D’AJUDA PER LA FIBROMIÀLGIA DE CATALUNYA 2004) informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ASSOCIACIÓ AFIBROCAT (ASSOCIACIÓ D’AJUDA PER LA FIBROMIÀLGIA DE CATALUNYA 2004) es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic afibrocat@hotmail.com.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial
ASSOCIACIÓ AFIBROCAT (ASSOCIACIÓ D’AJUDA PER LA FIBROMIÀLGIA DE CATALUNYA 2004) per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu , imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de ASSOCIACIÓ AFIBROCAT (ASSOCIACIÓ D’AJUDA PER LA FIBROMIÀLGIA DE CATALUNYA 2004). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ASSOCIACIÓ AFIBROCAT (ASSOCIACIÓ d’AJUDA pER lA FIBROMIÀLGIA dE CATALUNYA 2004).
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ASSOCIACIÓ AFIBROCAT (ASSOCIACIÓ D’AJUDA PER LA FIBROMIÀLGIA DE CATALUNYA 2004). Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de ASSOCIACIÓ AFIBROCAT (ASSOCIACIÓ D’AJUDA PER LA FIBROMIÀLGIA DE CATALUNYA 2004).

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
ASSOCIACIÓ AFIBROCAT (ASSOCIACIÓ D’AJUDA PER LA FIBROMIÀLGIA DE CATALUNYA 2004) es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions .
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. ASSOCIACIÓ AFIBROCAT (ASSOCIACIÓ D’AJUDA PER LA FIBROMIÀLGIA DE CATALUNYA 2004) té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.