SERRALTA ADVOCATS

Serveis i assessorament jurídic de tota mena davant la Jurisdicció Social, Organismes Laborals i Seguretat Social, entre el que destaca: Incapacitats (Especialistes en temes de fibromialgia i fatiga crònica), acomiadaments, reclamacions de quantitats, conflictes col·lectius, …