COL.LECTIU RONDA

Des de fa més de 35 anys, el Col·lectiu Ronda es dedica a l’assessorament jurídic, laboral, econòmic i social, defensant els drets individuals i col·lectius de la ciutadania i fomentant el desenvolupament de models econòmics més justos i solidaris que els que se’n deriven de l’actual ordenament socioeconòmic.