12 de maig, Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

La fibromiàlgia és una síndrome clínica caracteritzada per dolor crònic generalitzat, no articular, que predomina als músculs i el raquis, amb presència d?una exagerada i extensa sensibilitat local a la pressió en múltiples punts predefinits. El cansament, els trastorns del son i de l?estat d?ànim són altres símptomes que freqüentment acompanyen la malaltia. La prevalença a Espanya és del 2,4% de la població, amb una major freqüència en les dones (4,2% en dones i 0,2% en homes). Afecta principalment a persones de mitjana edat (40-49 anys).

La Síndrome de Fatiga Crònica es caracteritza per un cansament persistent i invalidant davant petits esforços, dolor i debilitat muscular, així com alteracions de l?esfera neurocognitiva i neurovegetativa, que produeixen una marcada discapacitat funcional en el pacient. Uns altres símptomes són els trastorns del son, l?odinofàgia i les cefalees. Una característica habitual és que els símptomes empitjoren amb una mínima activitat física i mental. Predomina també en el sexe femení i la prevalença estimada (procedent d? estudis epidemiològics fets als Estats Units) es troba entre el 0,07 i el 0,3 % de la població general.

L?any 2008, el Parlament de Catalunya va proposar la reordenació dels serveis d?atenció a la Fibromiàlgia i a la Síndrome de Fatiga crònica a través d?una Resolució parlamentària com a resultat d?una iniciativa legislativa popular. El Departament de Salut, a través del Pla director de malalties reumàtiques i de l?aparell locomotor i del Servei Català de la Salut, impulsa les accions necessàries per donar compliment a aquesta Resolució.

S?han realitzat una sèrie d?actuacions que han possibilitat la creació i el desplegament de les unitats hospitalàries especialitzades en Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica per tal que fossin operatives durant l?any 2009. Aquestes unitats actuen com a unitats funcionals per donar suport als equips d?atenció primària en el procés diagnòstic i terapèutic dels pacients afectats de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica (SFC), tant en edat adulta com en edat pediàtrica. Les unitats hospitalàries estan repartides en el territori de Catalunya i s?han afegit a les 3 que ja existien a la ciutat de Barcelona.

Les diferents Unitats Hospitalàries van elaborar un Pla Funcional durant els primers mesos de l?any i posteriorment, acceptat pel Servei Català de la Salut, en compliment d?aquesta resolució parlamentària. Aquestes unitats, seguint les directrius definides en l?esmentada resolució, tenen un àmbit territorial d?atenció, una organització interna i un circuit extern hospitalari, que possibilita l?atenció dels pacients.

Amb aquestes accions es permet el tractament adequat de les persones afectades. El Departament de Salut vetlla per una millora contínua, planificant actuacions a través del CatSalut, en aquestes i altres malalties, per millorar la salut dels ciutadans.