Afibrocat
Search for:

La Fibromiàlgia és una alteració que es produeix en el nostre sistema sensorial, i que provoca dolor presistent en diferents àrees del nostre cos, com a la zona cervical, esquena, zona lumbar, malucs, articulacions i altres zones de les extremitats o del cap. Sovint ve acompanyat de fatiga o cansament sense haver realitzat cap esforç físic. També produeix alteracions en el son.

La Fibromiàlgia, malaltia reconeguda per l’Organització Mundial de la Salut el 1992 (ICD-10: codi M79.0) i classificada per l’Associació Internacional per a l’Estudi del Dolor (I.A.S.P.) el 1994 amb el codi X33.X8a , constitueix una de les situacions més representatives de dolor crònic en la població i un dels problemes sanitaris més actuals als països en desenvolupament.

Això es deu a que es tracta d’un procés crònic amb una elevada prevalença, estimada en la població general espanyola en un 2.4%, (4,3% en dones i 0,8% en barons) una qualitat de vida àmpliament afectada especialment en les àrees de funció física, activitat intel·lectual, estat emocional i qualitat del son, la qual cosa influeix de forma determinant sobre la capacitat per al treball, rol familiar i social.

Així, un nombre significatiu de persones amb Fibromiàlgia que consulten, presenta una síndrome de dolor crònic incapacitant amb intensa afectació de la qualitat de vida, que porta a la pèrdua parcial o completa de l’activitat laboral en un percentatge aproximat entre el 25% i 50% dels pacients, segons diversos estudis realitzada en diversos països del nostre entorn.